Liker du hardt fysisk arbeid og kan tenke å jobbe med stillas?

Vår oppdragsgiver er et mellomstort firma med 22 ansatte, og de har et godt fotfeste innenfor bransjen i Trondheim. De har alt fra små til store og krevende oppdrag. Et meget høyt fokus på kvalitet på utført arbeid gir gode resultater.

Nå søker de etter flere medarbeidere som kan bidra til videre vekst framover. De ønsker å ta inn medarbeidere til intern opplæring og kursing i stillasfaget.
Vi søker deg som er et utpreget stå-på-menneske. Hardt fysisk arbeid er det beste du vet, du er positiv og engasjert, og dette preger din innsats i hverdagen. Du evner å ha godt fokus på oppgavene du blir tildelt, og tar i et ekstra tak der det er behov. Vær, vind og jobb i høyden er ingen hindring. Du har en god porsjon konkurranseinstinkt, og setter deg mål for arbeidsdagen. Dine kolleger er stolte fagarbeidere, som i samarbeid med deg, vil gi sitt til at du skal bli en dyktig stillasmontør, og en god kollega.

Høyt fokus på HMS.
Du må kunne beherske et skandinavisk språk.

For rette kandidater vil det inngås avtale om intern opplæring, kursing og fast ansettelse.

Vi vil satse på deg! Er du klar for å jobbe?

Send din Cv og en kortfattet søknad.
Søknader vil bli vurdert fortløpende.

Spørsmål kan rettes til Vibeche Gabrielsen på mobil 957 30 937.