Liker du hardt fysisk arbeid og kan tenke deg å jobbe med stillas?

Vi søker deg som er et utpreget stå-på-menneske. Du trives med hardt fysisk arbeid, du er positiv og engasjert, og dette preger din innsats i hverdagen. Du evner å ha godt fokus på oppgavene du blir tildelt, og tar i et ekstra tak der det er behov. Vær, vind og jobb i høyden er ingen hindring.
Dine kolleger er stolte fagarbeidere, som vil gi deg god innføring og opplæring i arbeidsoppgavene.

Som hjelpearbeider på stillas er du i hovedsak med på å sende utstyr på vei opp når man bygger, og tar imot utstyr på vei ned når man demonterer.
Andre oppgaver kan også tilkomme. Det er arbeid både på små prosjekter, og større nærings- og leilighetsprosjekter.

Høyt fokus på HMS.
Du må kunne beherske et skandinavisk språk.

Om stillas er noe du vil satse på i framtiden, er det muligheter med fast ansettelse på sikt.

Søknader vil bli vurdert fortløpende.

Spørsmål kan rettes til Vibeche Gabrielsen på mobil 957 30 937.