Vi søker daglig leder med erfaring innen rekruttering.

 

Aluhak Gruppen produserer, selger, leier ut og monterer stillas og stillasutstyr til bruk innen næring for olje og gass, bygg og anlegg og til privatmarkedet. 

Gruppen er delt inn i flere selskaper:
Aluhak Drift AS står for montering av stillas, salg og utleie, og har avdelinger i Stavanger, Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.
Aluhak Produksjon AS produserer miljøvennlig stillas i aluminium på vår fabrikk i Årdal.
Aluhak Academy AS kurser og utvikler personell innen HMSK/R, arbeid i høyden og i stillasaktiviteter.
Aluhak Systems AS står for salg av nytt utsyr.
Aluhak Utleie AS står for utleie av stillasutsyr, med fokus mot olje og gass.
Aluhak Gruppen AS er morselskapet og har sitt hovedkontor i Stavanger.

Aluhak er i vekst, og vi utvider våre virksomheter over hele landet. Vi har behov for å ansette nye medarbeidere i en rekke type stillinger i årene framover. For å møte våre framtidige behov opprettes et nytt selskap, Aluhak Bemanning AS.
Dette selskapet vil ha som hovedformål å bemanne for Aluhak sine selskaper. Vi rekrutterer medarbeidere som bor og jobber lokalt.

Det er et krav at du som søker har relevant erfaring innen bemanning og rekruttering. Det er også en fordel at du har erfaring innen blant annet HR/personal, administrativt arbeid, arbeidsmiljøloven og GDPR. Du har alminnelige datakunnskaper, og er åpen for at en god del av jobben vil foregå på Teams og tilsvarende medier. Som leder evner du å stille krav til dine omgivelser, har stor gjennomføringskraft, du utviser seriøsitet i alle ledd, og du innehar god økonomisk forståelse.

For deg som ønsker å utvikle din lederkompetanse, faglig og personlig, er dette en unik mulighet. Her får du være med å forme virksomheten i et miljø hvor veien til beslutninger er kort, og du får store muligheter til å påvirke egen hverdag og framtid.

Noe reisevirksomhet må påberegnes.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for daglig drift av Aluhak Bemanning AS, og utvikling av selskapet.
 • Rekruttering og utleie av personell til Alukak sine selskaper.
 • Rekruttering og utleie til eksterne kunder.
 • Bidra til å bygge opp gode rutiner for stillingen.
 • Aktivt ta del i å nå Aluhak sine mål.
 • Ivareta overordnet ansvar for kostnadskontroll og resultat.

Personlige egenskaper:

 • Du evner å skape gode relasjoner med alle typer mennesker du møter i din hverdag.
 • Tydelig og klar i kommunikasjon med andre.
 • Du jobber strukturert og nøyaktig.
 • Du er energisk, og driver deg selv for å nå ønskede mål.
 • Positiv og imøtekommende væremåte.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne i norsk og engelsk.

Aluhak kan tilby:

 • Arbeidsplass på hovedkontoret i Stavanger.
 • Ansatte på hovedkontoret utfører regnskap, fakturering, og lønnsutbetalinger.
 • Et trivelig og uformelt arbeidsmiljø.
 • Eierskap i bedriften.

Se vår hjemmeside: Aluhak.no

Om det du har lest trigger din interesse, send oss din CV, samt en søknad som forteller hvem du er, og hvilke kvalifikasjoner du innehar som du mener er relevant for denne stillingen.

Spørsmål kan rettes til Vibeche Gabrielsen i TettPå! Bemanning. Mob. 957 30 937.