Enkelt å være kunde

Enkelt å være kunde

Har du fast jobb å tilby, eller behøver du en vikar eller ekstra bemanning i en periode? Uansett hjelper vi deg! Vi er tett på byens jobbmarked, og kan tilby et stort utvalg av godt kvalifiserte kandidater.

Gjør mer av det du kan best

Med TettPå! som samarbeidspartner, har du fokus på driften av din virksomhet. Vi tar oss av det vi kan best – rekruttering og bemanning.

Vårt utgangspunkt er alltid ditt behov, og foretar en grundig kartlegging av forholdene i din bedrift før vi foretar søk og utvelgelse av de beste medarbeiderne.

Tett på kunde og ansatt

Kall oss gjerne ditt eksterne personalkontor! Vi sørger for rett bemanning – til rett tid.

Underveis i innleieperioden, legger vi stor vekt på en løpende dialog, da for å kvalitetssikre oppdraget, og forsikre oss om at dine forventninger blir innfridd.

Vi har også en jevnlig oppfølging av våre medarbeidere, noe vi ser resulterer i økt motivasjon og arbeidslyst.

Fleksibilitet

I løpet av en vikarperiode kan det oppstå ønske om fast ansettelse. Vi kan da tilby fleksible overgangsløsninger som gjør dette enkelt for alle parter.

Vi er også behjelpelige om man ønsker å benytte en aktuell jobbsøker som vikar i en periode. Både jobbsøker og arbeidsgiver får da god tid til å bli kjent med hverandre, og man får et bedre beslutningsgrunnlag før man eventuelt tilbyr fast jobb.

Av og til haster det

Det hender man trenger hjelp til bemanning på kort varsel. Vi tar gjerne en utfordring – haster det for deg, haster det for oss! Vi har et stort nettverk, og løser de fleste bemanningsoppgaver i løpet av kort tid.

La oss ta en prat

Ta kontakt på post@tpbemanning.no eller direkte med en av våre konsulenter, så tar vi en uforpliktende prat om din virksomhet og dine behov.

Scroll to Top